baner_rekrutacja_www

1. NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunki: ARCHITEKTURA , ARCHITEKTURA WNĘTRZ, WZORNICTWO

Rejestracja internetowa Egzaminy praktyczne Składanie dokumentów  Ogłoszenie wyników**
od 5.06.2017 r. do 04.07.2017 r. 05.07.2017 r. wzornictwo (W) od 14.07.2017 r. do 24.07.2017 r. (dotyczy osób zakwalifikowanych
do przyjęcia)
10.07.2017 r. egz. praktyczny – W
06.07.2017 i 07.07.2017 r. architektura (A) 10.07.2017 r. egz. praktyczny A oraz AW
06.07.2017 r. architektura wnętrz (AW) 14.07.2017 r. zakwalifikowani do przyjęcia
27.07.2017 r. przyjęci

Kierunki: POZOSTAŁE

Rekrutacja Rejestracja internetowa Składanie dokumentów Ogłoszenie wyników**
podstawowa od 5.06.2017 r. do 10.07.2017 r. od 14.07.2017 r. do 24.07.2017 r. (dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia) 14.07.2017 r. zakwalifikowani do przyjęcia
27.07.2017 r. przyjęci
uzupełniająca 1 (RU1)* od 18.07.2017 r. do 24.07.2017 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów 27.07.2017 r.
uzupełniająca 2 (RU2)* od 03.08.2017 r. do 30.08.2017 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów 05.09.2017 r.
uzupełniająca 3 (RU3)* od 08.09.2017 r. do 22.09.2017 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów 28.09.2017 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

 

2. NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

Rekrutacja Rejestracja internetowa i składanie dokumentów Ogłoszenie wyników**
podstawowa od 05.06.2017 r. do 30.08.2017 r. 05.09.2017 r.
uzupełniająca 1 (RU1)* od 08.09.2017 r. do 22.09.2017 r. 28.09.2017 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

 

3. NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

Rekrutacja Rejestracja internetowa i składanie dokumentów Rozmowa kwalifikacyjna*** Ogłoszenie wyników**
podstawowa od 05.06.2017 r. do 21.09.2017 r. 25.09.2017 r. 27.09.2017 r.

** Ogłoszenie wyników: do godziny 12.00 na koncie indywidualnym w IRK, na tablicy ogłoszeń Wydziału, tablicy ogłoszeń Punktu Rekrutacyjnego; *** Jeżeli dotyczy (sprawdź zasady rekrutacji)

 

Dokumenty należy złożyć (w teczce wiązanej) w PUNKCIE REKRUTACYJNYM lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu dokumentów do UTP) na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich,
Biuro Rekrutacji
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

NIEDOSTARCZENIE W TERMINIE KOMPLETU DOKUMENTÓW OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW W UTP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *