Pan inż. Karol Karpiński
absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Instytutu Matematyki i Fizyki
kierunku fizyka techniczna

znalazł się w gronie najlepszych studentów UTP
w roku akademickim 2016/2017

Serdecznie gratulujemy!
Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym
oraz jak najlepszych wyników w nauce na studiach II stopnia.

IMG_5581

IMG_5585