16 czerwca 2019 w Toruniu odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W kategorii Nauka, badania naukowe, postęp techniczny nagrodzono prof. dr. hab. inż. Adama Gadomskiego z Instytutu Matematyki i Fizyki.

Nagrodę przyznano za opracowanie modeli bioinspirowanych w fizyce oraz ich zastosowanie w medycynie i inżynierii biomedycznej.

Gratulujemy!