Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 15 lipca 2020 r.  dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020, w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu „Spójne oddziaływanie ekscytonów rydbergowskich z promieniowaniem elektromagnetycznym”

W imieniu Władz Dziekańskich WTiICh oraz całej wspólnoty akademickiej Wydziału oraz Instytutu Matematyki i Fizyki składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji zamierzeń naukowych.

https://www.utp.edu.pl/pl/uniwersytet/aktualnosci/2327-polska-nagroda-inteligentnego-rozwoju-2020-nominacja
https://www.utp.edu.pl/pl/portal/nauka/badania/1682-fotonika-i-inzynieria-kwantowa