Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
konsultacje:
dr Alina Semrau-Giłka
starszy wykładowca
Alina.Semrau@utp.edu.pl
052 340 86 41
F108 (bud. 2.7, I piętro)
piątek 16.00-17.30

Linki do kontaktu:


Publikacje:
  • A. Semrau Euler’s approximations of weak solutions of reflecting SDEs with discontinuos coefficients Bull. Polish Acad. Sci. Math. 55 (2007) 171-182
  • A. Semrau Discete approximations of strong solutions of reflecting SDEs with discontinuos coefficients Bull. Polish Acad. Sci. Math. 57 (2009) 169-180
  • A Semrau-Giłka Euler’s Approximations of  solutions of reflecting SDEs with discontinuos coefficients Bull. Polish Acad. Sci. Math. 61 (2013) 79-85
  • A. Semrau-Giłka On approximation of solutions of one-dimensional reflecting SDEs with discontinuos coefficients Statist. Probab. Lett. 96 (2015) 315-321

Materiały dydaktyczne, wyniki i ogłoszenia dla studentów kierunków:

Mechatronika
Elektrotechnika
Informatyka stosowana
Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Elektrotechnika II stopień
Energetyka