Biblioteka Główna UTP jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.

Pełni rolę nie tylko książnicy uczelnianej dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych UTP, lecz jest także ogólnodostępną biblioteką dla całego środowiska naukowego w regionie kujawsko-pomorskim. Spełnia również funkcję ośrodka informacji naukowej, patentowej i normalizacyjnej. Jest największą w regionie biblioteką o profilu technicznym. Gromadzi i udostępnia różne rodzaje zbiorów: książki, czasopisma polskie i zagraniczne, Polskie Normy, opisy patentowe, bazy bibliograficzno-abstraktowe. Wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny UTP. Wszystkie biblioteki sieci tworzą centralny katalog komputerowy w systemie bibliotecznym HORIZON.

Użytkownicy sieci Internet mają możliwość przeszukiwania i przeglądania jego zasobów pod adresem http://www.bg.utp.edu.pl/ oraz stacjonarnie z terminali komputerowych w Informatorium Biblioteki Głównej.