Tutaj znajdziesz informacje dotyczące studiów na kierunkach prowadzonych w Instytucie Matematyki i Fizyki UTP.

REGULAMIN STUDIÓW

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

POMOC MATERIALNA
Procedura_dyplomowania_IMiF

 

Instytut Matematyki i Fizyki prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku:

 

FIZYKA TECHNICZNA

specjalność: Miernictwo komputerowe z informatyką

 

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po obronie pracy dyplomowej student uzyskuje tytuł zawodowy inżynier.