Informujemy, że 1 października 2017 r. decyzją Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
uległ likwidacji (zniesieniu) kierunek fizyka techniczna prowadzony na 3,5-letnich studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Jednocześnie informujemy, że w ciągu 19 lat kształcenia studentów
kierunku fizyka techniczna mury naszego Uniwersytetu opuściło
340 absolwentów.

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące studiów na kierunkach prowadzonych w Instytucie Matematyki i Fizyki UTP.

REGULAMIN STUDIÓW

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

POMOC MATERIALNA
Procedura_dyplomowania_IMiF

Instytut Matematyki i Fizyki prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku:

FIZYKA TECHNICZNA

specjalność: Miernictwo komputerowe z informatyką

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po obronie pracy dyplomowej student uzyskuje tytuł zawodowy inżynier.

______________________________________________________________________________

Opiekun koła:

dr inż. Łukasz Skowroński

Aktualna lista członków koła naukowego fizyków „Nabla”:

Aleksandra Lewandowska, fizyka techniczna rok IV (przewodniczący),

Karol Karpiński, fizyka techniczna rok IV (zastępca).

Działalność koła w roku akademickim 2014/2015:

Koło naukowe fizyków „Nabla” działa od 2013 roku (reaktywacja) przy Instytucie Matematyki i Fizyki. Studenci działający w ramach koła prowadzą zaawansowane prace  badawcze w tym na rzecz lokalnego przemysłu. Swoje osiągnięcia prezentują na konferencjach międzynarodowych i studenckich. Część wyników została opublikowana w postaci rozdziałów monografii, jak również publikacji naukowych w języku angielskim (w tym z części A listy czasopism punktowanych MNiSW). Warto też podkreślić, że w roku akademickim 2015/2016 studenci zorganizowali w Bydgoszczy XIV Ogólnopolską Sesję Kół Naukowych Fizyków.

Badania prowadzone przez członków koła naukowego fizyków „Nabla” w roku akademickim 2015/2016:

  • Badanie właściwości optycznych i mikrostrukturalnych nanowarstw złota na podłożach dielektrycznych.
  • Wytwarzanie i badanie właściwości mikrostrukturalnych, elektrycznych i opto-elektronowych warstw stopowych Au-Sn.
  • Badanie właściwości optycznych i mikrostrukturalnych układów interferencyjnych typu metal/TiO2 na podłożu szklanym.
  • Symulacje komputerowe dotyczące opracowania nowej metody otrzymywania barwnych powłok na aluminium.
  • Wytwarzanie i właściwości układów interferencyjnych TiO2/Ti/Al.
  • Wytwarzanie i właściwości układów interferencyjnych TiO2/Ti/stal(316L).
  • Analiza kolorymetryczna układów interferencyjnych TiO2/Ti/Al, TiO2/Ti/szkło, TiO2/Ti/stal(316L).
  • Badanie właściwości optycznych i mikrostrukturalnych warstw Ti oraz TiO2.
  • Badanie właściwości mechanicznych powłok Ti oraz narzędziowych typu TiN.
  • Opracowanie programu do wyznaczania parametrów określających świetlne i słoneczne właściwości oszkleń wg normy PN-EN 410.
  • Wyznaczenie parametrów określających świetlne i słoneczne właściwości oszklenia dla szkieł z półprzezroczystymi układami interferencyjnymi TiOx/Ti/TiOx/glass.
 • Badanie właściwości optycznych i mikrostrukturalnych warstw Al2O3.

Dorobek członków koła naukowego fizyków „Nabla” w roku akademickim 2015/2016

     1. Organizacja ogólnopolskiej konferencji
 • XIV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków (GALERIA)
     2. Publikacje ze współczynnikiem wpływu (IF)
 • L. Skowronski, K. Zdunek, K. Nowakowska-Langier, R. Chodun, M. Trzcinski, M. Kobierski, M.K. Kustra, A.A.Wachowiak, W.Wachowiak, T. Hiller, A. Grabowski, L. Kurpaska, M.K. Naparty,
  Characterization of microstructural, mechanical and optical properties of TiO2 layers deposited by GIMS and PMS methods,
  Surface & Coatings Technology 282 (2015) 16–23 (35 pkt., IF=1.998)
 • Krzysztof Zdunek, Lukasz Skowronski, Rafał Chodun, Katarzyna Nowakowska-Langier, Andrzej Grabowski, Wojciech Wachowiak, Sebastian Okrasa, Agnieszka Wachowiak, Olaf Strauss, Andrzej Wronkowski, Piotr Domanowski,
  Novel GIMS technique for deposition of colored Ti/TiO2 coatings on industrial scale,
  Materials Science-Poland 2016 (15 pkt., IF=0.507)
 • Skowronski, A.A. Wachowiak, A. Grabowski, Characterization of optical and microstructural properties of semitransparent TiO2/Ti/glass interference decorative coatings, Applied Surface Science 388 (2016) 731-740 (35 pkt., IF=3.15)
       Pozostałe publikacje
 • Łukasz Skowroński, Agnieszka Wachowiak, Wojciech Wachowiak, Olaf Strauss
  Powłoki funkcjonalne nanoszone magnetronowo na szkło – wybrane aspekty
  praca wysłana do redakcji Postępy w Inżynierii Mechanicznej
     3. Współautorstwo wystąpień na konferencjach
międzynarodowych
 • The influence of Ti undercoat thickness on optical properties of TiO2/Ti/[TiO2]/glass interference multilayers for architecture glazing
  Ł.Skowroński, O.Strauss, A.Wachowiak, M.Naparty, A.Grabowski
  (E-MRS Fall Meeting, 12th international symposium on electrochemical/chemical reactivity of new materials „Surface science: key to understand advanced materials”, 15-18.09.2015 Warszawa)
 • Ellipsometric study of interference TiO2/Ti/glass systems produced in the industrial scale using the gas injection magnetron sputtering technique, Lukasz Skowronski, Agnieszka A.Wachowiak, Andrzej Grabowski (ICSE-7, 6-10.06.2016, Berlin)
     4. Autorstwo/współautorstwo wystąpień na konferencjach
krajowych
 • Kolorowe, półprzezroczyste układy interferencyjne TiO2/Ti/TiO2/szkło wytwarzane techniką magnetronową
  Ł.Skowroński, O.Strauss, A.Wachowiak, M.Naparty, A.Grabowski
  (XIV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków, Bydgoszcz, 6-9.11.2015)
 • Wytwarzanie i właściwości nanowarstw Au
  Aleksandra Lewandowska
  (CAX’2016, 18-20.05.2016 Karpacz)
 • Świetlne i słoneczne właściwości dekoracyjnych przeszkleń architektonicznych
  Olaf Strauss
  (CAX’2016, 18-20.05.2016 Karpacz)
 • Wytwarzanie i właściwości elektryczne oraz mikrostrukturalne stopów Au-Sn
  Tomasz Rerek
  (CAX’2016, 18-20.05.2016 Karpacz)
     5. Plakaty na konferencjach międzynarodowych
 • Optical and microstructural characterization of Al2O3 layers deposited using PMS and GIMS methods
  Ł. Skowroński, P. Dywel, A. Grabowski M.K. Naparty
  (E-MRS Fall Meeting, 12th international symposium on electrochemical/chemical reactivity of new materials „Surface science: key to understand advanced materials”, 15-18.09.2015 Warszawa)
 • A computational study of coloured interference Al2O3/Al and TiO2/Ti/Al systems
  Wachowiak, W.Wachowiak, Ł.Skowroński
  (7th InternationalWorkshop on Surface Physics, 21-25 June 2015, Trzebnica)
 • Beata Derkowska-Zielinska, Oksana Krupka, Agnieszka Wachowiak, Vitaly Smokal, Andrzej Grabowski, Łukasz Skowroński
  DR1-doped polymer matrice
  (ICTON 2015, 5-8.07.2015)
 • Optical and microstructural properties of Au nanolayers – the influence of film thickness and used substrate
  Lukasz Skowronski, Aleksandra Lewandowska, Mieczyslaw K. Naparty
  (ICSE-7, 6-10.06.2016, Berlin)
 • Optical properties of decorative TiO2/Ti/Al interference systems
  Lukasz Skowronski, Agnieszka A.Wachowiak, Wojciech Wachowiak
  (ICSE-7, 6-10.06.2016, Berlin)
     6. Plakaty na konferencjach krajowych
 • Optycznie i mikrostrukturalne właściwości cienkich warstw Al2O3 otrzymanych metodami GIMS i PMS
  Piotr Dywel
  (XIV OSKNF, Bydgoszcz, 6-9.11.2015)
 • Wpływ grubości warstw TiO2 i Ti na właściwości świetlne układów interferencyjnych TiO2/Ti/[TiO2]/BK7
  Olaf Strauss
  (XIV OSKNF, Bydgoszcz, 6-9.11.2015)

Plan pracy na rok akademicki 2016/2017:

 • Udział studentów koła naukowego fizyków „Nabla” w XIV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków w Poznaniu (listopad 2016).
 • Wytwarzanie i badanie warstw metalicznych (Au).
 • Pomoc w przygotowaniu wystąpień i plakatów na konferencje międzynarodowe.