Publikacje autorstwa pracowników Instytutu:
 • Zielińska-Kaniasty S., Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami, Wyd. Uczelniane ATR w Bydgoszczy, 2000.
 • Lassak M., Matematyka dla kierunków Ekonomia, Zarządzanie, Marketing, Bankowość, wyd. II, wyd. VI, Wyd. Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2003.
 • Lassak M., Zadania z analizy matematycznej, wyd. III, Wyd. Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2003.
 • Lassak M., Matematyka dla studiów technicznych, Wydawnictwo wspierania procesu edukacji, Warszawa 2004.
 • Czajkowski G., Właściwości optyczne nanostruktur półprzewodnikowych, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, ISBN 978-83-64235-93-1
 • Dittmar-Wituski A., Fizyka. Materiały dydaktyczne do zajęć fakultatywnych dla kierunku Inżynieria Biomedyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2010, ISBN 978-83-61314-73-8
 • Dittmar-Wituski A., Fizyka: mechanika i fale, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2012, ISBN 978-83-61314-66-0
 • Dittmar-Wituski A., Fizyka: ciepło, elektromagnetyzm, optyka, atomy., Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2014, ISBN 978-83-64235-16-0
 • Naparty M., Fizyka w pytaniach i odpowiedziach. Przewodnik do pracowni fizycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008, ISBN 978-83-61314-16-5
 • Naparty M., Fizyka w pytaniach i odpowiedziach. Przewodnik do pracowni fizycznej. Wydanie II zawiera zasady opracowania wyników, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2012, ISBN 978-83-61314-90-5
Materiały dydaktyczne autorstwa pracowników Instytutu:
 • Czajkowski G., Własności optyczne nanostruktur półprzewodnikowych – materiały seminarium dyplomowego. Specjalność: Fizyczne miernictwo komputerowe – studia zawodowe dzienne. Instytut Matematyki i Fizyki ATR w Bydgoszczy, 2002
 • Czajkowski G., Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej – ćwiczenia do wykładu. Instytut Matematyki i Fizyki ATR w Bydgoszczy, 2002
 • Czajkowski G., Własności optyczne nanostruktur półprzewodnikowych. I. Optyka liniowa. Wykład specjalistyczny. Specjalność: Fizyczne miernictwo komputerowe – studia magisterskie dzienne. Instytut Matematyki i Fizyki ATR w Bydgoszczy, 2004/2005
 • Wronkowski A.,  Szacowanie niepewności pomiarów – materiały pomocnicze do Laboratorium Fizycznego. Instytut Matematyki i Fizyki ATR w Bydgoszczy, 2000

GCZ_Optyka

ADWCieplo    ADWFziMechFale   ADWFizykaIB                                                          MK_Fizyka1    MK_Fizyka2.jpeg