Danuta Ozdarska Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
gabinet:
dr Danuta Ozdarska
starszy wykładowca
Danuta.Ozdarska@utp.edu.pl
52 340 86 73
F 110
konsultacje:
od 11 września 2020 r, środa: 12:00 do 13:30


Materiały dydaktyczne dla studentów w okresie pracy zdalnej dostępne są na platformie moodle.utp.edu.pl
Terminy egzaminów oraz poprawek dla danego kierunku znajdują się w zakładce: "terminy kolokwiów i egzaminów" bądź "terminy kolokwiów i zaliczeń")