Start arrow Strony pracowników IMiF arrow Stanowisko ds. informatycznych arrow mgr Andrzej Musielak
mgr Andrzej Musielak PDF Drukuj Email
Wpisał: Andrzej Musielak   
09.05.2007.

Andrzej Musielak

stanowisko: starszy specjalista
 jednostka:

Instytut Matematyki i Fizyki

 tel.: 052 340 86 94
 e-mail: musielak@utp.edu.pl  
pok:
p.114, bud.2.7.

----
    Konsultacje:  Środy  9:00 - 10:00
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatnia aktualizacja 24.11.2015.
- Transport : Wyniki kolokwium.
 - Elektrotechnika II : Wykład 5 na dzień 6.12.2015.
- Elektrotechnika II : Punkty za  zadanie domowe 1.
- Pytania i uwagi proszę kierować mailowo.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Transport:
Grupa 1      Grupa 2    
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zadania z matematyki:
1.   Wstęp
2.   Funkcje
3.  Granice funkcji
4.  Pochodna i ciągłość funkcji
5.  Zastosowanie pochodnej
6.  Całki nieoznaczone
10.Całki oznaczone i niewłaściwe
11.Zastosowanie całek oznaczonych (bez zad 11) ---------------------------------------------------------------------------------------------
Wykłady z matematyki dla I roku:
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 4 cd
Wykład 5
---------------------------------------------------------------------------------------------
Elektrotechnika II stopień:            
Ćwiczenia      Laboratorium    
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zadania ze statystyki :
1. Rachunek prawdopodobieństwa              1. Wyniki
2. Statystyka matematyczna                          2. Wyniki
3. Przedziały ufności                                       3. Wyniki
4. Testy dla średniej                                        4. Wyniki
5. Testy dla wariancji                                      5. Wyniki
6. Testy nieparametryczne                             6. Wyniki brak
7. Zmienne losowe 2-wymiarowe                 7. Wyniki brak
8. Regresja liniowa                                         8. Wyniki brak ---------------------------------------------------------------------------------------------
Wykłady ze statystyki (autorka: dr Urszula Konieczna-Spychała)
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tablice statystyczne i podręcznik do pobrania:
Rozkład normalny
Rozkład t-Studenta
Rozkład chi-kwadrat
Rozkład F-Snedecora
Rozkład Poissona
Podręcznik
Transformacja Fouriera
------------------------------------------------------------------------------------------------
Edytor TeX - podręcznik i instalacja:
Podręcznik
MikTeX do ściągnięcia
TexMaker do ściągnięcia
------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmieniony ( 24.11.2015. )