Start arrow Strony pracowników IMiF arrow Laboratorium Programowania i Metod Numerycznych arrow mgr Andrzej Musielak
mgr Andrzej Musielak PDF Drukuj Email
Wpisał: Andrzej Musielak   
09.05.2007.

Andrzej Musielak

stanowisko: starszy specjalista
 jednostka:

Instytut Matematyki i Fizyki

 tel.: 052 340 86 94
 e-mail: musielak@utp.edu.pl  
pok:
p.114, bud.2.7.

---------------------------------------------------------------------------------------------
    Konsultacje:  Środy  9:00 - 10:00
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatnia aktualizacja 27.1.2015.  
- Transport:
- Wyniki kolokwium i oceny.

- Kolokwium poprawkowe w dniu 2.2.2015 o  godz 8:00 w sali 218 (2.7).
- Elektrotechnika:
-Wyniki kolokwium i oceny.
Termin zaliczania i poprawiania ocen upływa w piątek 30.1.2015 o godz. 14:00
 - Pytania i uwagi proszę kierować mailowo. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Transport I stopień:            
Ćwiczenia:                 Grupa W
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zadania z matematyki dla I roku (I stopień):
1.  Wstęp
2. Funkcje
3. Granice funkcji
4. Pochodna i ciągłość funkcji
5. Zastosowanie pochodnej
6. Całki nieoznaczone
10. Całki oznaczone i niewłaściwe (tylko zad 1 i 2)
11. Zastosowanie całek oznaczonych (tylko zad 1 i 4)
12. Macierze 

13. Układy równań (tylko zad 1 i 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Elektrotechnika II stopień:            
Ćwiczenia:                 Grupa 1        Grupa 2    
Laboratorium:             Grupa A       Grupa B       Grupa C      
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zadania na zajęcia: :
Statystka - całość
Podręcznik
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zadania ze statystyki dla I roku (II stopień):
1. Rachunek prawdopodobieństwa
2. Statystyka matematyczna
3. Przedziały ufności
4. Testy dla średniej
5. Testy dla wariancji
6. Testy nieparametryczne
7. Przedział ufności i test dla korelacji
8. Zmienne losowe 2-wymiarowe
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tablice statystyczne do pobrania:
Rozkład normalny
Rozkład t-Studenta
Rozkład chi-kwadrat
Rozkład F-Snedecora
Rozkład Poissona
---------------------------------------------------------------------------------------------
Edytor TeX - podręcznik i instalacja:
Podręcznik
MikTeX do ściągnięcia
TexMaker do ściągnięcia
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zmieniony ( 27.01.2015. )
 
« poprzedni artykuł