Start arrow Strony pracowników IMiF arrow Stanowisko ds. informatycznych arrow mgr Andrzej Musielak
mgr Andrzej Musielak PDF Drukuj Email
Wpisał: Andrzej Musielak   
09.05.2007.

Andrzej Musielak

stanowisko: starszy specjalista
 jednostka:

Instytut Matematyki i Fizyki

 tel.: 052 340 86 94
 e-mail: musielak@utp.edu.pl  
pok:
p.114, bud.2.7.

----
    Konsultacje:  Środy  9:00 - 10:00
---------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnia aktualizacja 31.8.2016.
- Transport: Wyniki egzaminu poprawkowego.
- Elektrotechnika: Wyniki poprawki i oceny na semestr..
- Informatyka stosowana:  Wyniki poprawki i oceny na semestr.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Wszystkie kierunki (studenci, którzy nie uzyskali zaliczeń 2 lipca):
Zaliczenia poprawkowe dnia 10.9.2016, godz. 8:15 w sali 108 (2.7).

Transport: Egzamin poprawkowy pisemny 17.9.2016 godz. 8:15, sala 108 (2.7) 
oraz ustny od godz.  ok. 9:30.  .----------------------------------------------------------------------------------------------
  - Pytania i uwagi proszę kierować mailowo. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Transport NS:
Ćwiczenia     
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zadania z matematyki dla II semestru:
1. Geometria analityczna
2. Funkcje dwóch zmiennych

3. Całki podwójne i ich zastosowania
4. Całki krzywoliniowe
---------------------------------------------------------------------------------------------
Wykłady z matematyki dla II semestru:
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Elektrotechnika NS:
Matematyka - Laboratorium      
---------------------------------------------------------------------------------------------
Informatyka stosowanaa NS :            
Matematyka - Laboratorium     
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zadania ze statystyki :
1. Rachunek prawdopodobieństwa                1. Wyniki
2. Statystyka matematyczna                          2. Wyniki
3. Przedziały ufności                                      3. Wyniki
4. Testy dla średniej                                       4. Wyniki
5. Testy dla wariancji                                      5. Wyniki
---------------------------------------------------------------------------------------------
Wykłady ze statystyki (autorka: dr Urszula Konieczna-Spychała)
-- są umieszczone w Moodle--
---------------------------------------------------------------------------------------------
Odpowiednik (bezpłatny) środowiska MATLAB :
Program instalacyjny Octave do pobrania
Tablice statystyczne i podręcznik do pobrania:
Rozkład normalny
Rozkład t-Studenta
Rozkład chi-kwadrat
Rozkład F-Snedecora
Rozkład Poissona
Podręcznik
Transformacja Fouriera
------------------------------------------------------------------------------------------------
Edytor TeX - podręcznik i instalacja:
Podręcznik
MikTeX do ściągnięcia
TexMaker do ściągnięcia
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
WYKŁADY Z MATEMATYKI Z I SEMESTRU
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 4 cd
Wykład 5
Wykład 6
Wykład 6 cd
Wykład 7
---------------------------------------------------------------------------------------------
ZADANIA Z MATEMATYKI Z I SEMESTRU
1.   Wstęp
2.   Funkcje
3.  Granice funkcji
4.  Pochodna i ciągłość funkcji
5.  Zastosowanie pochodnej
6.  Całki nieoznaczone
10.Całki oznaczone i niewłaściwe
11.Zastosowanie całek oznaczonych (bez zad 11)
12. Macierze 
13. Układy równań (tylko zad 1 i 2)
19. Szeregi liczbowe i funkcyjne (tylko 1)

 

Zmieniony ( 14.09.2016. )