Start arrow Strony pracowników IMiF arrow Zakład Matematyki arrow dr Monika Nowicka
dr Monika Nowicka PDF Drukuj Email
Wpisał: Monika Nowicka   
09.01.2009.

 Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

e-mail: 

tel.: 

gabinet:

 dr Monika Nowicka 

asystent

mnowicka@utp.edu.pl 

52 340 86 66

202 (bud.2.7) 

Research papers:
  1. M. Lassak, M. Nowicka, Minimum-area axially symmetric convex bodies containing a triangle and its measure of axial symmetry, Beitr. Algebra Geom. 50 (2009), 541-554.
  2. M. Lassak, M. Nowicka, A measure of axial symmetry of centrally symmetric convex bodies, Colloq. Math. 121 (2010), 295-306. 
  3. M. Nowicka, On the measure of axial symmetry with respect to folding for parallelograms, Beitr. Algebra Geom. 53 (2012), 97-103.

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP:

Część I

Część II

Część III

Część IV

Konsultacje: poniedziałek godz. 10:15-11:45.


BUDOWNICTWO

Zakres materiału na I kolokwium:

Własności funkcji (dziedzina, parzystość/nieparzystość funkcji, różnowartościowość, funkcja odwrotna, złożenie, wykresy funkcji elementarnych).

Granice funkcji, ciągłość funkcji oraz asymptoty.

Wyniki I kolokwium z 12 listopada 2014 r.

Zakres materiału na II kolokwium:

Pochodna funkcji (pochodna iloczynu i ilorazu funkcji, pochodna funkcji złożonej, pochodna logarytmiczna, pochodna funkcji odwrotnej, pochodne wyższych rzędów).

Zastosowania pochodnej (reguła de l'Hospitala, asymptoty, przedziały monotoniczności, ekstrema lokalne, ekstrema globalne funkcji, punkty przegięcia oraz przedziały wklęsłości/wypukłości funkcji).

Badanie przebiegu zmienności funkcji oraz sporządzanie jej wykresu.

Wyniki II kolokwium z 5 grudnia 2014 r.

Zakres materiału na III kolokwium:

Całka nieoznaczona.

Całka oznaczona (pole figury płaskiej i długość krzywej-współrzędne kartezjańskie, parametryczne i biegunowe, objętość bryły obrotowej i pole powierzchni bocznej bryły obrotowej-współrzędne kartezjańskie i parametryczne, momenty statyczne i bezwładności oraz środek ciężkości-współrzędne kartezjańskie).

Wyniki III kolokwium z 21 stycznia 2014 r.

Podsumowanie semestru zimowego.

I kolokwium poprawkowe odbyło się 30 stycznia 2015 r.

II kolokwium poprawkowe odbędzie się 9 stycznia 2015 r.


MIT

Zakres materiału na I kolokwium:

Własności funkcji (dziedzina, parzystość/nieparzystość funkcji, różnowartościowość, funkcja odwrotna, złożenie, wykresy funkcji elementarnych).

Granice funkcji, ciągłość funkcji oraz asymptoty.

Wyniki I kolokwium z 4 listopada 2014 r.

Zakres materiału na II kolokwium:

Pochodna funkcji (pochodna iloczynu i ilorazu funkcji, pochodna funkcji złożonej, pochodna logarytmiczna, pochodna funkcji odwrotnej, pochodne wyższych rzędów).

Zastosowania pochodnej (reguła de l'Hospitala, asymptoty, przedziały monotoniczności, ekstrema lokalne, ekstrema globalne funkcji, punkty przegięcia oraz przedziały wklęsłości/wypukłości funkcji).

Badanie przebiegu zmienności funkcji oraz sporządzanie jej wykresu.

Wyniki II kolokwium z 16 grudnia 2014 r.

Zakres materiału na III kolokwium:

Całka nieoznaczona.

Całka oznaczona (pole figury płaskiej i długość krzywej-współrzędne kartezjańskie, parametryczne i biegunowe, objętość bryły obrotowej i pole powierzchni bocznej bryły obrotowej-współrzędne kartezjańskie i parametryczne, momenty statyczne i bezwładności oraz środek ciężkości-współrzędne kartezjańskie).

Wyniki III kolokwium z 28 stycznia 2015 r.

Podsumowanie semestru zimowego.

Wyniki I kolokwium poprawkowego.

Egzamin z matematyki odbędzie się 2 lutego 2015 r. o godzinie 10:00 w sali 218 (bud 2.7).

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 16 lutego 2015 r. o godzinie 10:00 w sali 218 (bud 2.7).


Egzamin z matematyki odbędzie się 9 lutego 2015 r. o godzinie 10:00 w sali A2.

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 17 lutego 2015 r. o godzinie 10:00 (numer sali będzie ustalony w późniejszym terminie).

Zmieniony ( 30.01.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »