Start arrow Strony pracowników IMiF arrow Zakład Matematyki arrow dr Monika Nowicka
dr Monika Nowicka PDF Drukuj Email
Wpisał: Monika Nowicka   
09.01.2009.

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

e-mail: 

tel.: 

gabinet:

 dr Monika Nowicka 

asystent

mnowicka@utp.edu.pl 

52 340 86 66

202 (bud.2.7) 

Research papers:
 1. M. Lassak, M. Nowicka, Minimum-area axially symmetric convex bodies containing a triangle and its measure of axial symmetry, Beitr. Algebra Geom. 50 (2009), 541-554.
 2. M. Lassak, M. Nowicka, A measure of axial symmetry of centrally symmetric convex bodies, Colloq. Math. 121 (2010), 295-306. 
 3. M. Nowicka, On the measure of axial symmetry with respect to folding for parallelograms, Beitr. Algebra Geom. 53 (2012), 97-103.

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP:

Część I

Część II

Część III

Część IV

Konsultacje: poniedziałek godz. 10:15-11:45.


BUDOWNICTWO

Zakres materiału na I kolokwium:

Własności funkcji (dziedzina, parzystość/nieparzystość funkcji, różnowartościowość, funkcja odwrotna, złożenie, wykresy funkcji elementarnych).

Granice funkcji, ciągłość funkcji oraz asymptoty.

Pochodna funkcji (pochodna iloczynu i ilorazu funkcji, pochodna funkcji złożonej, pochodna logarytmiczna, pochodna funkcji odwrotnej, pochodne wyższych rzędów).

Zastosowania pochodnej (reguła de l'Hospitala).

 

Zakres materiału na II kolokwium:

Zastosowania pochodnej (asymptoty, przedziały monotoniczności, ekstrema lokalne, ekstrema globalne funkcji, punkty przegięcia oraz przedziały wklęsłości/wypukłości funkcji).

Badanie przebiegu zmienności funkcji oraz sporządzanie jej wykresu.

Całka nieoznaczona.


MIT

I kolokwium odbędzie się 4 listopada 2014 r.

Zakres materiału na I kolokwium:

Własności funkcji (dziedzina, parzystość/nieparzystość funkcji, różnowartościowość, funkcja odwrotna, złożenie, wykresy funkcji elementarnych).

Granice funkcji, ciągłość funkcji oraz asymptoty.


INFORMACJE DOTYCZĄCE SEMESTRU LETNIEGO [ ROK AKADEMICKI 2013/2014]

FIZYKA

Kolokwium I odbyło się 8 kwietnia 2014 r.

Zakres materiału na kolokwium I:

 1. Całki krzywoliniowe;
 2. Całki powierzchniowe.

Wyniki kolokwium I: 1-46 p; 2-29 p; 3-30 p; 4-44 p; 5-18 p. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów, zaliczenie od 25 punktów.

Kolokwium II odbyło się 3 czerwca 2014 r.

Zakres materiału na kolokwium II:

 1. Szeregi liczbowe i funkcyjne;
 2. Równania różniczkowe rzędu I i II. 
Wyniki kolokwium II: 1-44 p; 2-49 p; 3-6 p; 4-27 p. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów, zaliczenie od 25 punktów.

BUDOWNICTWO

Zakres materiału na kolokwium I:

 1. Wektory;
 2. Geometria analityczna w przestrzeni;
 3. Funkcje dwóch zmiennych (dziedzina, pochodne cząstkowe, ekstrema lokalne i globalne).

Wyniki kolokwium z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zakres materiału na kolokwium II:

 1. Całki podwójne i potrójne;
 2. Całki krzywoliniowe;
 3. Całki powierzchniowe. 

Wyniki kolokwium z dnia 11 czerwca 2014 r.

Podsumowanie semestru II.

Wyniki kolokwium poprawkowego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wyniki kolokwium poprawkowego z dnia 1 września 2014 r.


Wyniki egzaminu z 30 czerwca 2014 r.

Egzamin poprawkowy z matematyki z 15 września 2014 r.


Zmieniony ( 21.10.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »