Start arrow Strony pracowników IMiF arrow Zakład Matematyki arrow dr Monika Nowicka
dr Monika Nowicka PDF Drukuj Email
Wpisał: Monika Nowicka   
09.01.2009.

 Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

e-mail: 

tel.: 

gabinet:

 dr Monika Nowicka 

asystent

mnowicka@utp.edu.pl 

52 340 86 6652 340 86 66

202 (bud.2.7) 

Research papers:
 1. M. Lassak, M. Nowicka, Minimum-area axially symmetric convex bodies containing a triangle and its measure of axial symmetry, Beitr. Algebra Geom. 50 (2009), 541-554.
 2. M. Lassak, M. Nowicka, A measure of axial symmetry of centrally symmetric convex bodies, Colloq. Math. 121 (2010), 295-306. 
 3. M. Nowicka, On the measure of axial symmetry with respect to folding for parallelograms, Beitr. Algebra Geom. 53 (2012), 97-103.

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP:

Część I

Część II

Część III

Część IV

Konsultacje: poniedziałek 10:15-10:45, piątek 12:15-13:15 (tygodnie nieparzyste), piątek 14:00-15:00 (tygodnie parzyste).


BUDOWNICTWO

Zakres materiału na I kolokwium:

 1. Wektory.
 2. Geometria analityczna w przestrzeni (równanie ogólne, odcinkowe, wektorowe i parametryczne płaszczyzny, odległość punktu od płaszczyzny, równanie kierunkowe, wektorowe i parametryczne prostej, krzywe i powierzchnie stopnia drugiego).
 3. Funkcje wielu zmiennych (dziedzina, pochodne cząstkowe rzędu pierwszego i drugiego, pochodna kierunkowa, ekstrema lokalne i globalne).

Wyniki I kolokwium z 18 kwietnia 2015 r.

Zakres materiału na II kolokwium:

 1. Całki podwójne.
 2. Całki potrójne.
 3. Całki krzywoliniowe.
 4. Całki powierzchniowe.

Wyniki II kolokwium z 2 czerwca. Prace będzie można oglądać w czasie moich konsultacji (wtorek i piątek).

Podsumowanie semestru letniego.

Wyniki I kolokwium poprawkowego z 22 czerwca.

II kolokwium poprawkowe odbędzie się 1 września o godzinie 10:00 w sali B1 (AN).


MIT

Zakres materiału na I kolokwium:

 1. Układy równań liniowych.
 2. Wektory.
 3. Geometria analityczna w przestrzeni (równanie ogólne, odcinkowe, wektorowe i parametryczne płaszczyzny, odległość punktu od płaszczyzny, równanie kierunkowe, wektorowe i parametryczne prostej, krzywe i powierzchnie stopnia drugiego).
 4. Liczby zespolone.

Wyniki I kolokwium z 14 kwietnia 2015 r.

Zakres materiału na II kolokwium:

 1. Szeregi liczbowe (kryteria zbieżności, szeregi naprzemienne).
 2. Funkcje wielu zmiennych (dziedzina, pochodne cząstkowe rzędu pierwszego i drugiego, pochodna kierunkowa, ekstrema lokalne i globalne).

Wyniki II kolokwium z  26 maja 2015 r.

Zakres materiału na III kolokwium: Całki podwójne oraz równania różniczkowe.

Wyniki III kolokwium z 16 czerwca.

Podsumowanie semestru letniego. 

Wyniki I kolokwium poprawkowego z 22 czerwca.

Egzamin z matematyki odbył się 30 czerwca o godzinie 10:00 w sali 218 (bud 2.7).

Wyniki zostaną opublikowane 10 lipca.


Wyniki egzaminu z matematyki z 29 czerwca.

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 10 września o godzinie 10:00.


 

Informacje dotyczące semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015

BUDOWNICTWO

Zakres materiału na I kolokwium:

Własności funkcji (dziedzina, parzystość/nieparzystość funkcji, różnowartościowość, funkcja odwrotna, złożenie, wykresy funkcji elementarnych).

Granice funkcji, ciągłość funkcji oraz asymptoty.

Wyniki I kolokwium z 12 listopada 2014 r.

Zakres materiału na II kolokwium:

Pochodna funkcji (pochodna iloczynu i ilorazu funkcji, pochodna funkcji złożonej, pochodna logarytmiczna, pochodna funkcji odwrotnej, pochodne wyższych rzędów).

Zastosowania pochodnej (reguła de l'Hospitala, asymptoty, przedziały monotoniczności, ekstrema lokalne, ekstrema globalne funkcji, punkty przegięcia oraz przedziały wklęsłości/wypukłości funkcji).

Badanie przebiegu zmienności funkcji oraz sporządzanie jej wykresu.

Wyniki II kolokwium z 5 grudnia 2014 r.

Zakres materiału na III kolokwium:

Całka nieoznaczona.

Całka oznaczona (pole figury płaskiej i długość krzywej-współrzędne kartezjańskie, parametryczne i biegunowe, objętość bryły obrotowej i pole powierzchni bocznej bryły obrotowej-współrzędne kartezjańskie i parametryczne, momenty statyczne i bezwładności oraz środek ciężkości-współrzędne kartezjańskie).

Wyniki III kolokwium z 21 stycznia 2014 r.

Podsumowanie semestru zimowego.

Wyniki I kolokwium poprawkowego.

Wyniki II kolokwium poprawkowego z 9 stycznia 2015 r.


MIT

Zakres materiału na I kolokwium:

Własności funkcji (dziedzina, parzystość/nieparzystość funkcji, różnowartościowość, funkcja odwrotna, złożenie, wykresy funkcji elementarnych).

Granice funkcji, ciągłość funkcji oraz asymptoty.

Wyniki I kolokwium z 4 listopada 2014 r.

Zakres materiału na II kolokwium:

Pochodna funkcji (pochodna iloczynu i ilorazu funkcji, pochodna funkcji złożonej, pochodna logarytmiczna, pochodna funkcji odwrotnej, pochodne wyższych rzędów).

Zastosowania pochodnej (reguła de l'Hospitala, asymptoty, przedziały monotoniczności, ekstrema lokalne, ekstrema globalne funkcji, punkty przegięcia oraz przedziały wklęsłości/wypukłości funkcji).

Badanie przebiegu zmienności funkcji oraz sporządzanie jej wykresu.

Wyniki II kolokwium z 16 grudnia 2014 r.

Zakres materiału na III kolokwium:

Całka nieoznaczona.

Całka oznaczona (pole figury płaskiej i długość krzywej-współrzędne kartezjańskie, parametryczne i biegunowe, objętość bryły obrotowej i pole powierzchni bocznej bryły obrotowej-współrzędne kartezjańskie i parametryczne, momenty statyczne i bezwładności oraz środek ciężkości-współrzędne kartezjańskie).

Wyniki III kolokwium z 28 stycznia 2015 r.

Podsumowanie semestru zimowego.

Wyniki I kolokwium poprawkowego.

Egzamin z matematyki z 2 lutego 2015 r.

Wyniki II kolokwium poprawkowego z 9 stycznia 2015 r.

Wyniki egzaminu poprawkowego z matematyki z 16 lutego 2015 r.


Zakres materiału do egzaminu z matematyki:

 1. Ciągi liczbowe.
 2. Funkcje jednej zmiennej rzeczywistej.
 3. Granice funkcji, ciągłość funkcji oraz asymptoty.
 4. Pochodna funkcji (pochodna iloczynu i ilorazu funkcji, pochodna funkcji złożonej, pochodna logarytmiczna, pochodna funkcji odwrotnej, pochodne wyższych rzędów).
 5. Zastosowania pochodnej (reguła de l'Hospitala, asymptoty, przedziały monotoniczności, ekstrema lokalne, ekstrema globalne funkcji, punkty przegięcia oraz przedziały wklęsłości/wypukłości funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji).
 6. Całka nieoznaczona.
 7. Całka oznaczona (pole figury płaskiej i długość krzywej-współrzędne kartezjańskie, parametryczne i biegunowe, objętość bryły obrotowej i pole powierzchni bocznej bryły obrotowej-współrzędne kartezjańskie i parametryczne, momenty statyczne i bezwładności oraz środek ciężkości-współrzędne kartezjańskie).
 8. Całki niewłaściwe.
 9. Macierze i wyznaczniki.
 10. Układy równań linowych.

Wyniki egzaminu z matematyki z 9 lutego 2015 r.

Wyniki egzaminu poprawkowego z matematyki z 17 lutego 2015 r.

Zmieniony ( 03.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »