Instytut Matematyki i Fizyki od czerwca 1998 roku jest jednostką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Struktura organizacyjna:
W skład Instytutu Matematyki i Fizyki wchodzą 2 samodzielne zakłady, zespół badawczy i  laboratoria:
  • Zakład Fizyki
  • Zakład Matematyki,
  • Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych
  • Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów
  • Laboratorium Inżynierii Powierzchni
  • Zespół Badawczy Własności Optycznych Nanostruktur Półprzewodnikowych
  • Zespół Badawczy Optyki i Informatyki Kwantowej
  • Zespół Badawczy Geometrii
  • Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych  i Procesów Stochastycznych
  • Zespół Dydaktyki Matematyki.