Zakład Fizyki

Imię i nazwisko:   prof. dr hab. Gerard Czajkowski

Stanowisko:  profesor

e-mail:  Gerard.Czajkowski@utp.edu.pl

Gabinet:   F 302

Imię i nazwisko:   doc. dr Aleksandra A. Wronkowska

Stanowisko:   docent NW

e-mail:   Aleksandra.Wronkowska@utp.edu.pl

Zespół:  Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów

tel.:   52 340 86 63

Gabinet:   F 307

Imię i nazwisko:   dr Andrzej Wronkowski

Stanowisko:   st. wykładowca

e-mail:    Andrzej.Wronkowski@utp.edu.pl

Zespół:   Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów

tel.:   52 340 86 63

Gabinet:   F 307

Zakład Matematyki

Imię i nazwisko:  dr Krystyna Gozdalska

Stanowisko:  st. wykładowca

e-mail:   Krystyna.Gozdalska@utp.edu.pl

tel.:   52 340 86 41

Gabinet:   F 312

Imię i nazwisko:   dr Zdzisław Mathia

Stanowisko:   st. wykładowca

e-mail:   Zdzisław.Mathia@utp.edu.pl

tel.:   52 340 86 73

Gabinet:   F 110

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Alfred Witkowski

adiunkt

Alfred.Witkowski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 66

F 103