Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

prof. dr hab. inż. Adam Gadomski

profesor

Adam.Gadomski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 97

F 322

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska

profesor

Sylwia.Zielinska-Raczynska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Fotoniki i Inżynierii Kwantowej

52 340 86 88

F 305

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Natalia Kruszewska

adiunkt

Natalia.Kruszewska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 25

F 324

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr Jacek Siódmiak

adiunkt

Jacek.Siodmiak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 25

F 324

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Piotr Bełdowski

adiunkt

piobel000@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 25

F 304

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

mgr inż. Karol Karpiński

asystent naukowy

karol.karpinski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Fotoniki i Inżynierii Kwantowej

F 303

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. David Ziemkiewicz

adiunkt

david.ziemkiewicz@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Fotoniki i Inżynierii Kwantowej

F 303

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Robert Dobosz

adiunkt

Robert.Dobosz@utp.edu.pl

52 374 91 14

F 304