Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

prof. dr hab. inż. Adam Gadomski

prof. zw. UTP

Adam.Gadomski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 97

421 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk

prof. nadzw. UTP

Antoni.Bukaluk@utp.edu.pl

Laboratorium Inżynierii Powierzchni

52 340 86 90

418 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. nadzw. UTP

prof. nadzw. UTP

Sylwia.Zielinska-Raczynska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Optyki i Informatyki Kwantowej

52 340 86 88

404 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr Grażyna Czerniak

adiunkt

Grazyna.Czerniak@utp.edu.pl

52 340 86 32

407 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

Materiały dla studentów:

tel.:

Gabinet:

dr Adam Dittmar-Wituski

starszy wykładowca

Adam.Dittmar-Wituski@utp.edu.pl

Laboratorium Inżynierii Powierzchni

http://matfiz.utp.edu.pl/studia/materialy-dla-studentow/pliki-do-pobrania/

52 340 86 48

417 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Natalia Kruszewska

adiunkt

Natalia.Kruszewska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 25

422 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr Mieczysław Karol Naparty

adiunkt

Mieczyslaw.Naparty@utp.edu.pl

Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów

52 340 86 65

417 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr Piotr Schillak

starszy wykładowca

Piotr.Schillak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Własności Optycznych Nanostruktur Półprzewodnikowych

52 340 86 16

402 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr Jacek Siódmiak

adiunkt

Jacek.Siodmiak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 25

422 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Łukasz Skowroński

adiunkt

Lukasz.Skowronski@utp.edu.pl

Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów

52 340 86 51

405 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr Marek Trzcinski

adiunkt

Marek.Trzcinski@utp.edu.pl

Laboratorium Inżynierii Powierzchni

52 340 86 67

419 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Piotr Bełdowski

asystent

piobel000@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 25

403 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Paulina Grochowska

asystent

Paulina.Grochowska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Optyki i Informatyki Kwantowej

52 340 86 28

403 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

mgr inż. Karol Karpiński

asystent naukowy

karol.karpinski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Optyki i Informatyki Kwantowej

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. David Ziemkiewicz

adiunkt

david.ziemkiewicz@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Optyki i Informatyki Kwantowej

52 340 86 20

412 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

tel.:

Gabinet:

mgr inż. Adam Zarzycki

specjalista ds. technicznych

Adam.Zarzycki@utp.edu.pl

52 340 86 33

216 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

tel.:

Gabinet:

inż. Marek Otremba

specjalista ds. technicznych

Marek.Otremba@utp.edu.pl

52 340 86 38, 52 340 86 77

216 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

mgr inż. Aleksandra Lewandowska
samodzielny referent techniczny

aleksandra.lewandowska@utp.edu.pl

Laboratorium Inżynierii Powierzchni

52 340 86 67, 52 340 82 01

419 (bud. 2.7)