Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Adam Gadomski

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

prof. dr hab. inż. Adam Gadomski

profesor

Adam.Gadomski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 97

F 322

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska

prof. uczelni

Sylwia.Zielinska-Raczynska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Optyki i Informatyki Kwantowej

52 340 86 88

F 305

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

tel.:

Gabinet:

dr Grażyna Czerniak

adiunkt

Grazyna.Czerniak@utp.edu.pl

52 340 86 32

F 309

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

Materiały dla studentów:

tel.:

Gabinet:

dr Adam Dittmar-Wituski

adiunkt

Adam.Dittmar-Wituski@utp.edu.pl

Laboratorium Inżynierii Powierzchni

Materiały dla studentów

52 340 86 48

F 317

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Natalia Kruszewska

adiunkt

Natalia.Kruszewska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 25

F 323

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr Mieczysław Karol Naparty

adiunkt

Mieczyslaw.Naparty@utp.edu.pl

Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów

52 340 86 65

F 318

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr Piotr Schillak

adiunkt

Piotr.Schillak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Własności Optycznych Nanostruktur Półprzewodnikowych

52 340 86 16

F 303

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr Jacek Siódmiak

adiunkt

Jacek.Siodmiak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 25

F 323

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Łukasz Skowroński

adiunkt

Lukasz.Skowronski@utp.edu.pl

Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów

52 340 86 51

F 307

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr Marek Trzcinski

adiunkt

Marek.Trzcinski@utp.edu.pl

Laboratorium Inżynierii Powierzchni

52 340 86 67

F 320

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Piotr Bełdowski

adiunkt

piobel000@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych

52 340 86 25

F 304

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

mgr inż. Karol Karpiński

asystent naukowy

karol.karpinski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Optyki i Informatyki Kwantowej

52 340 86 20

F 313

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

dr inż. David Ziemkiewicz

adiunkt

david.ziemkiewicz@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Optyki i Informatyki Kwantowej

52 340 86 20

F 313

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

tel.:

Gabinet:

dr inż. Robert Dobosz

adiunkt

Robert.Dobosz@utp.edu.pl

52 374 91 14

F 304

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

tel.:

Gabinet:

mgr inż. Adam Zarzycki

specjalista ds. technicznych

Adam.Zarzycki@utp.edu.pl

52 340 86 33

F 310

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

Zespół:

tel.:

Gabinet:

mgr inż. Aleksandra Olszewska

samodzielny technik

aleksandra.lewandowska@utp.edu.pl

Laboratorium Inżynierii Powierzchni

52 340 86 67, 52 340 82 01

F 320

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

tel.:

Gabinet:

mgr Krzysztof Majewski

specjalista ds. technicznych

Krzysztof.Majewski@utp.edu.pl

52 340 86 38

F 115.A