Kierownik Zakładu: dr inż. Łukasz Skowroński

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
e-mail:
Zespół:

tel.:
Gabinet:
dr inż. Łukasz Skowroński  
adiunkt
Lukasz.Skowronski@utp.edu.pl
Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów
52 340 86 51
F 307
Imię i nazwisko:  
Stanowisko:
e-mail:
tel.:
Gabinet:
dr Grażyna Czerniak  
adiunkt
Grazyna.Czerniak@utp.edu.pl
52 340 86 32
F 309
Imię i nazwisko:  
Stanowisko:
e-mail:
Zespół:
tel.:
Gabinet:
dr hab. Szymon Łoś
profesor uczelni
szymon.los@utp.edu.pl
Laboratorium Inżynierii Powierzchni

F 313
Imię i nazwisko:   Stanowisko:
e-mail:
Zespół:

tel.:
Gabinet:
dr Mieczysław Karol Naparty  
adiunkt
Mieczyslaw.Naparty@utp.edu.pl
Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów
52 340 86 65
F 318
Imię i nazwisko:  
Stanowisko:
e-mail:
Zespół:
tel.:
Gabinet:
dr Marek Trzcinski  
adiunkt
Marek.Trzcinski@utp.edu.pl
Laboratorium Inżynierii Powierzchni
52 340 86 67
F 320
Imię i nazwisko:
Stanowisko: e-mail:
tel.:
Gabinet:
mgr inż. Adam Zarzycki  
specjalista ds. technicznych Adam.Zarzycki@utp.edu.pl
52 340 86 33
F 310
Imię i nazwisko:
Stanowisko: e-mail:
Zespół:
tel.:
Gabinet:
mgr inż. Aleksandra Olszewska  
samodzielny technik
aleksandra.olszewska@utp.edu.pl
Laboratorium Inżynierii Powierzchni
52 340 86 67, 52 340 82 01
F 320
Imię i nazwisko:
Stanowisko: e-mail:
tel.:
Gabinet:
mgr Krzysztof Majewski  
specjalista ds. technicznych Krzysztof.Majewski@utp.edu.pl
52 340 86 38
F 115.A