Kierownik Zakładu Matematyki:  dr hab. Janusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

Imię i nazwisko:  

 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

prof. dr hab. Marek Lassak  

 

prof. zw. UTP

Marek.Lassak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 46

F 104

Imię i nazwisko:  

 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr hab. Janusz Januszewski, prof. uczelni  

 

prof. uczelni

Janusz.Januszewski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 84 19

F 113

Imię i nazwisko:  

 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Magdalena Alama-Bućko  

 

adiunkt

Magdalena.Alama-Bucko@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 13

F 105

Imię i nazwisko:  

 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Katarzyna Borkowska  

 

adiunkt

Katarzyna.Borkowska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 13

F 105

Imię i nazwisko:  

 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Paulina Grzegorek  

 

adiunkt

Paulina.Grzegorek@utp.edu.pl

52 340 86 41

F 108

Imię i nazwisko:  

 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Monika Nowicka  

 

adiunkt

Monika.Nowicka@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 66

F 103

Imię i nazwisko:  

 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Alina Semrau-Giłka  

 

adiunkt

Alina.Semrau@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 41

F 108

Imię i nazwisko:  

 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Urszula Konieczna-Spychała  

 

adiunkt

Urszula.Konieczna-Spychala@utp.edu.pl

Zespół Dydaktyki Matematyki

52 340 86 73

F 110

Imię i nazwisko:  

 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Danuta Ozdarska  

 

adiunkt

Danuta.Ozdarska@utp.edu.pl

Zespół Dydaktyki Matematyki

52 340 86 73

F 110

Imię i nazwisko:


Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr inż. Łukasz Zielonka


asystent

Lukasz.Zielonka@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 82

F 102

Imię i nazwisko:  

 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

mgr Michał Musielak  

 

asystent

Michal.Musielak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 82

F 102