Kierownik Zakładu Matematyki:  dr hab. Janusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

prof. dr hab. Marek Lassak 

prof. zw. UTP

Marek.Lassak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 46

F 104

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr hab. Janusz Januszewski, prof. nadzw. UTP 

prof. UTP

Janusz.Januszewski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 84 19

F 113

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Magdalena Alama-Bućko 

adiunkt

Magdalena.Alama-Bucko@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 13

F 105

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Katarzyna Borkowska 

adiunkt

Katarzyna.Borkowska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 13

F 105

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Paulina Grzegorek 

starszy wykładowca

Paulina.Grzegorek@utp.edu.pl

 

52 340 86 41

F 108

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Monika Nowicka 

adiunkt

Monika.Nowicka@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 66

F 103

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Alina Semrau-Giłka 

starszy wykładowca

Alina.Semrau@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 41

F 108

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Alfred Witkowski 

adiunkt

Alfred.Witkowski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 66

F 103

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Urszula Konieczna-Spychała 

starszy wykładowca

Urszula.Konieczna-Spychala@utp.edu.pl

Zespół Dydaktyki Matematyki

52 340 86 73

F 110

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Danuta Ozdarska 

starszy wykładowca

Danuta.Ozdarska@utp.edu.pl

Zespół Dydaktyki Matematyki

52 340 86 73

F 110

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

mgr Michał Musielak 

asystent

Michal.Musielak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 82

F 102

Imię i nazwisko: 

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

mgr Łukasz Zielonka 

asystent

Lukasz.Zielonka@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 82

F 102