Kierownik Zakładu Matematyki:  dr hab. Janusz Januszewski, prof. uczelni

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

prof. dr hab. Marek Lassak

profesor

Marek.Lassak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 46

F 104

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr hab. Janusz Januszewski, prof. uczelni

prof. uczelni

Janusz.Januszewski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 84 19

F 113

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Magdalena Alama-Bućko

adiunkt

Magdalena.Alama-Bucko@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 13

F 105

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Katarzyna Borkowska

adiunkt

Katarzyna.Borkowska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 13

F 105

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Paulina Grzegorek

adiunkt

Paulina.Grzegorek@utp.edu.pl

52 340 86 41

F 108

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Monika Nowicka

adiunkt

Monika.Nowicka@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 66

F 103

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Alina Semrau-Giłka

adiunkt

Alina.Semrau@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 41

F 108

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Urszula Konieczna-Spychała

adiunkt

Urszula.Konieczna-Spychala@utp.edu.pl

Zespół Dydaktyki Matematyki

52 340 86 73

F 110

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Danuta Ozdarska

adiunkt

Danuta.Ozdarska@utp.edu.pl

Zespół Dydaktyki Matematyki

52 340 86 73

F 110

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr inż. Łukasz Zielonka

asystent

Lukasz.Zielonka@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 82

F 102

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

mgr Michał Musielak

asystent

Michal.Musielak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 82

F 102