Kierownik Zakładu Matematyki:  dr hab. Janusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

prof. dr hab. Marek Lassak

prof. zw. UTP

Marek.Lassak@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 46

203 (bud.2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr hab. Janusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

prof. UTP

Janusz.Januszewski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 84 19

222 (bud.2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Magdalena Alama-Bućko

adiunkt

Magdalena.Alama-Bucko@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 13

204 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Katarzyna Borkowska

adiunkt

Katarzyna.Borkowska@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 13

204 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Paulina Grzegorek

starszy wykładowca

Paulina.Grzegorek@utp.edu.pl

 

52 340 86 41

208 (bud.2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Monika Nowicka

adiunkt

Monika.Nowicka@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 66

202 (bud.2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Alina Semrau-Giłka

starszy wykładowca

Alina.Semrau@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Analizy Równań Różniczkowych i Procesów Stochastycznych

52 340 86 41

208 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Alfred Witkowski

adiunkt

Alfred.Witkowski@utp.edu.pl

Zespół Badawczy Geometrii

52 340 86 66

202 (bud.2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Urszula Konieczna-Spychała

starszy wykładowca

Urszula.Konieczna-Spychala@utp.edu.pl

Zespół Dydaktyki Matematyki

52 340 86 73

212 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

dr Danuta Ozdarska

starszy wykładowca

Danuta.Ozdarska@utp.edu.pl

Zespół Dydaktyki Matematyki

52 340 86 73

212 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

mgr Michał Musielak

asystent

Michal.Musielak@utp.edu.pl

 

52 340 86 82

201 (bud. 2.7)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

e-mail:

www:

tel.:

gabinet:

mgr Łukasz Zielonka

asystent

Lukasz.Zielonka@utp.edu.pl

 

52 340 86 82

201 (bud. 2.7)