Pracownicy IMiF mają dostęp do oprogramowania Microsoft pod adresem:

http://wtiemsdn.utp.edu.pl/msdn_wtiich/login.php

Po zalogowaniu się za pomocą adresu i hasła pocztowego można pobrać bezpłatnie oprogramowanie.


Strony logowania do systemów informatycznych:

USOSWEB

https://cas.utp.edu.pl/cas/login?service=https%3A%2%2Fusosweb.utp.edu.pl%2Fkontroler.php%3F_action%3Dlogowaniecas%2Finde&locale=pl

DocuSafe

http://eod.utp.edu.pl:8085/docusafe/login.jsp?url=%2F

xPrimer

http://portal.utp.edu.pl:8085/xpr/auth/login?targetUri=%2Fstart&go=&dc=1412667206132

Redmine:

https://redmine.utp.edu.pl/login?back_url=https%3A%2F%2Fredmine.utp.edu.pl%2F


Wewnętrzna sieć Uczelniana

http://intra.utp.edu.pl/

Wyszukiwarka pracowników UTP

http://wyszukaj.utp.edu.pl/

Portal USOS

http://usos.utp.edu.pl/

Dostep do ProQuest Ebook Central ze strony Biblioteki Głównej/Komunikaty
http://www.bg.utp.edu.pl/