MATARIAŁY DO ZAJĘĆ:

Wykłady: pojęcie funkcji i jej własności, funkcje elementarne, granice funkcji, ciągłość, pochodna, zastosowania pochodnych, całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa, macierze, układy równań, geometria, funkcje dwóch zmiennych, rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych, całka podwójna.

Ćwiczenia: funkcje elementarne, granice funkcji, pochodne, zastosowania pochodnych, całka oznaczona, całka niewłaściwa, macierze, układy równań, geometria w przestrzeni, funkcje dwóch zmiennych i rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych, całka podwójna.

WYNIKI:

OGŁOSZENIA:
Kolokwium
Terminy: 22.06.2020, godz. 13.00 (grupa 1.)
06.07.2020, godz. 9.00 (grupa 2.)
06.07.2020, godz. 11.00 (dla osób z warunkiem)
10.07.2020, godz. 11.00 poprawka 1.
15.07.2020, godz. 12.00 poprawka 2.
02.09.2020, godz. 9.00 poprawka 3.
Miejsce: na platformie Moodle i Cisco Webex Meetings.
Zasady

Egzamin
Miejsce: na platformie Moodle i Cisco Webex Meetings.
Terminy egzaminów zerowych:
24.06.2020, godz. 12.00 (grupa 1.)
08.07.2020, godz. 9.00 (grupa 2. i osoby z warunkiem)
Terminy egzaminów:
20.07.2020, godz. 9.00 (grupa 3.)
23.07.2020, godz. 10.30 (grupa 3.)
04.09.2020r. godz. 9.00 (egzamin poprawkowy)
Zasady

ZDALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ:
Temat 1.: Całka oznaczona

Temat 2.: Całka niewłaściwa

Z powodu ograniczonego miejsca na serwerze bardzo proszę o pobieranie plików na bieżąco.

Temat 3.: Macierze

Temat 4.: Układy równań

Temat 5,6.: Geometria

Temat 7.: Funkcje dwóch zmiennych. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych.

Temat 8.: Całka podwójna


Linki do kontaktu ze studentami podczas wykładu, ćwiczeń i konsultacji:

Powrót