MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

Wykłady: logika matematyczna, zbiory, liczby zespolone, trochę o pochodnej i całce, przestrzeń liniowa, macierze, pojęcie funkcji i jej własności, funkcje elementarne, granice funkcji, ciągłość, pochodna, zastosowania pochodnej, całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa, układy równań, geometria, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, równania różniczkowe.

Ćwiczenia: logika matematyczna, zbiory, liczby zespolone, macierze, funkcje elementarne, granice i ciągłość funkcji, pochodne, zastosowania pochodnych, całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa, układy równań, geometria, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, równania różniczkowe.

WYNIKI:
wyniki kolokwium z dnia 29.06.2020r.

OGŁOSZENIA:
Dodatkowe powtórzenia
Terminy:
15.06.2020r. godz. 22.00
16.06.2020r. godz. 20.00
17.06.2020r. godz. 9.00
18.06.2020r. godz. 18.00
Miejsce: na platformie Cisco Webex Meetings.
Zagadnienia i przykładowe zadania.

Kolokwium
Terminy:
19.06.2020r. godz. 11.00 (grupa 1.)
29.06.2020r. godz. 9.00 (grupa 2.)
06.07.2020r. godz. 13.00 (grupa 3.)
06.07.2020r. godz. 13.00 (grupa 2.) poprawka 1.
10.07.2020r. godz. 9.00 (grupa 3.) poprawka 1.
15.07.2020r. godz. 12.00 poprawka 2.
02.09.2020r. godz. 9.00 poprawka 3.

Miejsce: na platformie Moodle i Cisco Webex Meetings.
Zasady

Egzamin
Terminy egzaminów zerowych:
01.07.2020r. godz. 9.00 (grupa 2.)
08.07.2020r. godz. 11.00 (grupa 3.)
Terminy egzaminów:
23.07.2020r. godz. 10.30
04.09.2020r. godz. 9.00 (egzamin poprawkowy)
Miejsce: na platformie Moodle i Cisco Webex Meetings.
Zasady

ZDALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ:
Temat 1,2.: Zastosowania pochodnych

Temat 3,4,5.: Całka nieoznaczona

Temat 6.: Całka oznaczona

Temat 7.: Całka niewłaściwa

Temat 8.: Układy równań

Temat 9,10.: Geometria

Temat 11.: Ciągi i szeregi liczbowe

Temat 12.: Równania różniczkowe zwyczajne


Linki do kontaktu ze studentami podczas wykładu, ćwiczeń i konsultacji:

Powrót