13Paź/17

Absolwent fizyki technicznej w gronie najlepszych studentów

 Pan inż. Karol Karpiński
absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Instytutu Matematyki i Fizyki
kierunku fizyka techniczna

znalazł się w gronie najlepszych studentów UTP
w roku akademickim 2016/2017

Serdecznie gratulujemy!
Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym
oraz jak najlepszych wyników w nauce na studiach II stopnia.

IMG_5581

IMG_5585

28Wrz/17

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

12 października 2017 roku o godzinie 10:00 w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Wydarzenie uświetni m.in. wystąpienie Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także wykład prof. Wojciecha Maksymowicza.

inauguracjaPLAKAT

23Cze/17

Nagrody Marszałka 2017

nagroda1

nagroda2

19 czerwca odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w CKK Jordanki w Toruniu. Nagrody przyznawane są osobom, które poprzez swoją działalność dbają i wspierają rozwój regionu. Wśród nagrodzonych znaleźli się również naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

W kategorii NAUKA, BADANIA NAUKOWE, POSTĘP TECHNICZNY wyróżnienie otrzymał Zespół Badawczy Fotoniki i Inżynierii Kwantowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy:

  • prof. UTP dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska (kierownik),
  • mgr inż. David Ziemkiewicz,
  • prof. dr hab. Gerard Czajkowski (za działalność publikacyjną i wydawniczą w badaniach podstawowych w dziedzinie spintroniki i fizyki ciała stałego, wyprzedzających wdrożenie nanotechnologicznych elementów optoelektronicznych)

Więcej o wydarzeniu tutaj.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

22Maj/17

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

baner_rekrutacja_www

1. NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunki: ARCHITEKTURA , ARCHITEKTURA WNĘTRZ, WZORNICTWO

Rejestracja internetowa Egzaminy praktyczne Składanie dokumentów  Ogłoszenie wyników**
od 5.06.2017 r. do 04.07.2017 r. 05.07.2017 r. wzornictwo (W) od 14.07.2017 r. do 24.07.2017 r. (dotyczy osób zakwalifikowanych
do przyjęcia)
10.07.2017 r. egz. praktyczny – W
06.07.2017 i 07.07.2017 r. architektura (A) 10.07.2017 r. egz. praktyczny A oraz AW
06.07.2017 r. architektura wnętrz (AW) 14.07.2017 r. zakwalifikowani do przyjęcia
27.07.2017 r. przyjęci

Kierunki: POZOSTAŁE

Rekrutacja Rejestracja internetowa Składanie dokumentów Ogłoszenie wyników**
podstawowa od 5.06.2017 r. do 10.07.2017 r. od 14.07.2017 r. do 24.07.2017 r. (dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia) 14.07.2017 r. zakwalifikowani do przyjęcia
27.07.2017 r. przyjęci
uzupełniająca 1 (RU1)* od 18.07.2017 r. do 24.07.2017 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów 27.07.2017 r.
uzupełniająca 2 (RU2)* od 03.08.2017 r. do 30.08.2017 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów 05.09.2017 r.
uzupełniająca 3 (RU3)* od 08.09.2017 r. do 22.09.2017 r. rejestracja internetowa i składanie dokumentów 28.09.2017 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

 

2. NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

Rekrutacja Rejestracja internetowa i składanie dokumentów Ogłoszenie wyników**
podstawowa od 05.06.2017 r. do 30.08.2017 r. 05.09.2017 r.
uzupełniająca 1 (RU1)* od 08.09.2017 r. do 22.09.2017 r. 28.09.2017 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

 

3. NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

Rekrutacja Rejestracja internetowa i składanie dokumentów Rozmowa kwalifikacyjna*** Ogłoszenie wyników**
podstawowa od 05.06.2017 r. do 21.09.2017 r. 25.09.2017 r. 27.09.2017 r.

** Ogłoszenie wyników: do godziny 12.00 na koncie indywidualnym w IRK, na tablicy ogłoszeń Wydziału, tablicy ogłoszeń Punktu Rekrutacyjnego; *** Jeżeli dotyczy (sprawdź zasady rekrutacji)

 

Dokumenty należy złożyć (w teczce wiązanej) w PUNKCIE REKRUTACYJNYM lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu dokumentów do UTP) na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich,
Biuro Rekrutacji
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

NIEDOSTARCZENIE W TERMINIE KOMPLETU DOKUMENTÓW OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW W UTP