07Lip/16

KOMUNIKAT dot. prac remontowych przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego

Pan mgr inż. Tomasz Drzewiecki, Z-pca Kierownika Działu Administracji i Obsługi Obiektów informuje, że w związku z pracami remontowymi Al.prof. Sylwestra Kaliskiego, który obejmie wymianę nawierzchni jezdni oraz chodnika proszę pracowników Uczelni oraz studentów o nieparkowanie pojazdów na chodniku. Generalny wykonawca robót, firma STRABAG Sp. o.o. poinformowała, iż do zaparkowanych pojazdów będzie wzywać Policję lub Straż Miejską, oraz wyciągać konsekwencje prawne od ich właścicieli za ewentualne szkody z uwagi, iż nawierzchnia na chodnikach nie jest przystosowana do parkowania pojazdów.

22Cze/16

Pomoc dla pracownika WTiICH UTP

Zwracamy się z bardzo gorącym apelem i serdeczną prośbą do Państwa – ludzi życzliwych, wyrozumiałych dobrej woli o pomoc w pozyskaniu środków finansowych – na leczenie, rehabilitację i zakup lekarstw dla Katarzyny Przygody – pracownika Wydziału i Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Podaruj swój 1% i zachęć innych!
KRS: 0000183283
Nr konta: 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Z dopiskiem: „Na leczenie Katarzyny Przygody”

plakat_pomoc