Instytut Matematyki i Fizyki od czerwca 1998 roku jest jednostką Wydziału Technologii Inżynierii Chemicznej.

W skład Instytutu wchodzą trzy Zakłady:

  • Zakład Fizyki
  • Zakład Fizykochemii Powierzchni
  • Zakład Matematyki.