Skład osobowy:

dr Magdalena Alama-Bućko

dr Katarzyna Borkowska

dr Alina Semrau-Giłka