Skład osobowy:

prof. dr hab. Marek Lassak

dr hab. Janusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

dr Monika Nowicka

dr Alfred Witkowski

mgr Michał Musielak

mgr inż. Łukasz Zielonka